STEINKONSERVIERUNG STK 200
 
PROIZVOD:Hidrofobno sredstvo, sadrži otapalo, zgotovljeno za primjenu. Vrlo visoka dubina prodiranja.Sadrži naftu.Ekstremno visoka postojanost na alkalije. Produbljuje ton boje što bitno poboljšava izgled kamena.Nije prikladno za polirane, glazirane ili podloge koje ne upijaju. Vremenski postojan,diše, ne žuti (od ležanja),sušenje bez ljepljivosti. 
PODRUČJE PRIMJENE:Za sve površine od  prirodnog i umjetnog kamena sposobne da upijaju kao što su: škriljavac,porfir,pješčenjak, 
teraco, vapnenačke ploče ,prani beton, betonski komadi. 
Za unutar i izvan. 
OBRADA:Pažnja: podno grijanje isključiti 12 sati prije tretmana. 
STK 200-otapalo , već zgotovljeno za primjenu, nanosi se na suhi građevinski materijal prskanjem ili s četkom. Nanosi se u jednom ili više navrata, a pri tom uvijek paziti  da se sve dobro i ravnomjerno obradi. Općenito je dovoljno da se dva puta dobro poprska,pri čemu se sredstvo za impregniranje nanosi mokro – na mokro.Prskanje na površine koje nisu za impregniranje izbjeći. 
UPOZORENJE:  A II  / lako zapaljivo. Ne smije se udisati. Ne smije doći u ruke djece. Izbjeći dodir s kožom. Štetan po zdravlje: kod gutanja može uzrokovati oštećenja pluća. Kod gutanja ne izazivati povraćanje. Odmah potražiti savjet liječnika  te  pokazati pakiranje ili etiketu.Za daljnja pitanja naši Vam stručnjaci rado stoje na raspolaganju. Preuzimamo jamstvo za besprijekorna svojstva našeg materijala, ali na temelju mnogostrukih uvjeta na gradilištu ne preuzimamo jamstvo za izvšene postupke pri radu. 
SKLADIŠTENJE:Posude treba čuvati na temperaturi do + 30 °C i trebaju biti zatvorene. Treba izbjegavati duži kontakt sadržaja sa zrakom (vlaga u zraku). 
ROK TRAJANJA:9 mjeseci u originalnoj posudi. Načetu posudu odmah zatvoriti. 
POTROŠNJA: Već prema usisnoj sposobnosti podloge između 0,1-1,0 l/m2
 
Povratak