SR - ZEMENTSCHLEIER - ENTFERNER
 
PROIZVOD:Sadrži anorganske kiseline,neionske tenzide. 
PODRUČJE PRIMJENE:Aktivno kiselo sredstvo za čišćenje pločica,cigle,glinenih i cotto pločica, klinkera, prirodnog kamena. 
Nije pogodan za mramor.SR-Zementschleier-Entferner odstranjuje vapnena iscvjetavanja,cementnu koprenu, betonske i ostatke morta.Sve osjetljive dijelove , kao drvene štokove, vrata, itd., zaštititi i oblijepiti. 
OBRADA:Pažnja! Podno grijanje isključiti 12 sati prije obrade. Prije postupka pod uvijek prethodno dobro navlažiti. SR-Zementschleier-Entferner ovisno o nečistoći  nerazrijedenog ili razrijedenog s vodom u omjeru 1:3 na  dobro nakvašenu površinu nanijeti i s jednim ribačem, ručnom stazom ili strojno izribati dok se nečistoća ne očisti. Kašastu nečistoću spužvom ,gumom za fugiranje ili usisnom cijevi pokupiti i više puta s čistom vodom isprati. Pod treba ostaviti da se osuši. 
UPUTSTVA:Za pločice, ploče i polirani kamen koji su osjetljivi na kiseline, te eloxal,krom,emajl,itd. ne smije se SR-Zementschleier-Entferner koristiti. Nadražuje oči,organe za disanje i kožu.Ne smije dospjeti u ruke djece. Paru ne udisati. Ne dirati. Doticaj sa očima i kožom izbjeći.Kod doticaja s očima i kožom odmah isprati dobro s vodom i savjetovati se s liječnikom.Kod gutanja tražiti odmah savjet liječnika i pokazati prethodno pakiranje i etiketu.Preuzimamo jamstvo za besprijekorna svojstva našeg materijala, ali na temelju mnogostrukih uvjeta na gradilištu ne preuzimamo jamstvo za izvšene postupke pri radu. 
MJERE ZAŠTITE:Kod dodira sa očima i kožom odmah dobro isprati 
s vodom. Posavjetovati se s liječnikom.Kod rada nositi primjerenu zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočale. 
MJERE U NESRETNOM SLUČAJU: Kod dodira s kožom i očima: odmah s puno vode oprati -potražiti liječnika. Kod gutanja ili udisanja: odmah pozvati liječnika. Osobu iznijeti iz ugroženog područja,staviti u pogodan položaj,utopliti. 
SKLADIŠTENJE:SR-Zementschleier-Entferner treba sigurno skladištiti i zaštititi od smrzavanja. U zatvorenoj posudi može se skladištiti 12 mjeseci. 
POTROŠNJA:  100-200ml/m2 
 
Povratak