SPEZIAL  -  GRUNDREINIGER
 
PROIZVOD:Sadrži kalijev hidroksid,meta-silicijevu kiselinu, dinatrijevu sol. 
PODRUČJE  PRIMJENE:Odstranjuje stari  vosak, sredstva  za  njegu  poda, silikonske  rubove,finu cementnu  koprenu, samosjajeće emulzije, očvrstnuta  ulja, završno  građevinsko  čišćenje  na   pločicama,prirodnom i  umjetnom  kamenu, finim  betonskim  pločicama,ciglenim  pločicama i terracotti. 
OBRADA:Prije  primjene, obloge  je  uvijek  dobro  prethodno  nadvlažiti .Ovisno  o  nečistoći  Spezial - Grundreiniger čist  ili  razrijeđen  nanijeti, cca 10 - 20  minuta ostaviti  da  djeluje.Oblogu  uvijek  držati mokrom.Sa  stazom  za  čišćenje  ili   s  čvršćom  četkom  snažno  ribati  i  sa  puno  vode  dobro  isprati.U  težim  slučajevima   postupak  ponoviti  ( ne zaboraviti  predhodno dobro  navlažiti  ). Na  slojeve  voska  ili  sredstva  za  njegu  podova  Spezial - Grundreiniger  potrebno  je  bez  razrjeđivanja   nanijeti. 
Preuzimamo jamstvo za besprijekorna svojstva našeg materijala, ali na temelju mnogostrukih uvjeta na gradilištu ne preuzimamo jamstvo za izvšene postupke pri radu. 
Prije odvoza ostatak iz pakiranja isprazniti. 
SKLADIŠTENJE:Spezial - Grundreiniger  treba  sigurno  skladištiti  od  mogućeg  smrzavanja. 
POTROŠNJA:  100 - 200 ml / m2.   
UPUTSTVA:Nadražuje  oči, organe  za  disanje  i  kožu.  
SIGURNOSNE MJERE: Ne smije  doći  u  ruke  djece. Kod gutanja odmah zatražiti liječnički savjet i pokazati pakiranje ili etiketu.Doticaj  s  očima  i   kožom  izbjeći.Kod  doticaja  s očima  dobro  isprati  s  vodom  i  savjetovati  se  s  doktorom.Kod  doticaja  s  kožom  odmah  s  puno  vode  isprati. Kod  rada  nositi  odgovarajuću  zaštitnu  odjecu, zaštitne  rukavice  i  zaštitne  naočale. 
MJERE U NESRETNOM SLUČAJU: Kod dodira s kožom i očima: odmah s puno vode oprati -potražiti liječnika. Kod gutanja ili udisanja: odmah pozvati liječnika. Osobu iznijeti iz ugroženog područja,staviti u pogodan položaj,utopliti. 
UPUTSTVA ZA ODSTRANJIVANJE OTPADA: 
Otpad smjestiti na posebna mjeste za takove materijale. Ne bacati u kućni otpad. Ostatak ne prazniti  u  odvode ili WC.Opasni otpad  odstraniti sukladno ÖNORM S 2101  ključ. br.52404. 
 
Povratak