SERRIZO - REINIGER
 
PROIZVOD: Sadrži anorganske kiseline. 
PODRUČJE PRIMJENE: SR-Reiniger odstranjuje cement, kamenac i  rđu iz tvrdog kamenja kao Serrizo i  granita svih vrsta koji sadrže željezo. Otklanja mrlje od rđe  koji su nastali kao ostatak rezanja od čeličnih zrnaca. 
OBRADA: Prije primjene oblogu uvijek dobro navlažiti. SERRIZO- Reiniger će se nanijeti bez razrijeđivanja na površinu, nekoliko minuta ostaviti da djeluje, te s ribačem, stazom ili strojno izribati. Prljavu vodu sa spužvom, gumom za fugiranje ili usisnom cijevi pokupiti  i s čistom vodom dobro isprati. Nakon vremena sušenja od cca 3-5 dana  treba pod s Carrogardom,STK 200 ili s Steinversiegelung-om ovisno o usisnoj moći 1-2 puta obraditi. Eloksirane metale pokriti folijom. 
Preuzimamo jamstvo za besprijekorna svojstva našeg materijala, ali na temelju mnogostrukih uvjeta na gradilištu ne preuzimamo jamstvo za izvšene postupke pri radu. 
POTROŠNJA: 100-200 ml/m2 
UPUTSTVA:Nadražuje oči, organe za disanje i kožu. Štetan za zdravlje kod doticaja s kožom ili gutanja. Ne smije stići u ruke djece. Kod doticaja s  očima odmah isprati s vodom i savjetovati se s liječnikom. Kod nesreće ili nesretnog slučaja odmah otići liječniku (ako je moguće ovu etiketu pokazati). 
MJERE KOD NESRETNOG SLUČAJA: Kod dodira s kožom i očima, odmah s puno vode isprati- potražiti liječnika. Kod gutanja ili udisanja: odmah pozvati liječnika. Osobu iznijeti iz ugroženog područja, postaviti u miran položaj, utopliti. 
UPUTSTVA ZA ODSTRANJIVANJE OTPADA: 
Otpad smjestiti na posebna mjeste za takove materijale. Ne bacati u kućni otpad. Ostatak ne prazniti  u  odvode ili WC.Opasni otpad  odstraniti sukladno ÖNORM S 2101.  Ključ. br.52102 
 
Povratak