GRUNDREINIGER - neutral
 
PROIZVOD:Anionski tenzidi, ugljikovodične tvari,alkohol,pomoćne materijale, pH=7,9.Sadrži naftu. 
PODRUČJE PRIMJENE:Odstranjuje uljne i masne nečistoće, obrise od gume, mrlje od katrana i dijelom stari vosak. 
OBRADA:Ovisno o nečistoći nerazrijedeno ili  razrijedeno nanijeti i cca 10 minuta ostaviti da djeluje. 
Obloge uvijek prethodno dobro navlaziti. Sa stazom ili četkom ribati i s vodom pokupiti. U težim  slučajevima postupak ponoviti. 
UPUTSTVA:VBF AII/zapaljivo. Držati dalje od izvora paljenja – ne pušiti. Pare ne udisati.Štetan po zdravlje: kod gutanja može uzrokovati oštećenja pluća. Ne smije doći u ruke djece. Izbjeći dodir s kožom. Kod gutanja ne izazivati povraćanje. Odmah potražiti savjet liječnika  te  pokazati pakiranje ili etiketu. Poduzeti mjere protiv elektrostatičkog pražnjenja. Preuzimamo jamstvo za besprijekorna svojstva našeg materijala, ali na temelju mnogostrukih uvjeta na gradilištu ne preuzimamo jamstvo za izvšene postupke pri radu. 
SKLADIŠTENJE:U zatvorenoj originalnoj posudi cca 1 godinu može se skladištiti.Štititi od smrzavanja. 
POTROŠNJA: 100-200 ml/m2
 
Povratak